Stanislav Lem

Nepobedivi
Prevod: Petar Vujičić.
Korice: Veljko Damjanović.
Meki povez, 241 str, 20cm, 2016. god. ISBN: 978-86-7560-131-9.

Roman.

"'Nepobedivi', krstarica druge klase, najveća jedinica kojom je raspolagala baza u sazvežđu Lire, išao je fotoonskom linijom kroz krajnji kvadrant sazvežđa. Osamdeset tri člana posade spavalo je u tunelskom hibernatoru centralnog sprata. Pošto je put bio relativno kratak, umesto potpune hibernacije primenjen je pojačani san, u kome temperatura tela ne spada ispod deset stepeni. U kormilarskoj kabini radili su samo automati..."

contact