Ivana Đurić Paunović

E. A. Po: F/SF
Korice: Ivica Stevanović.
Meki povez, 123 str, 19cm, 2007. god. ISBN: 978-86-7560-056-5.

Američki pisac Edgar Alan Po jedan je od najprevođenijih i najčitanijih pisaca u svetskim okvirima. Iako je ovaj bard anglosaksonske književnosti odavno omiljena lektira i šire čitalačke publike kod nas, veoma je mali broj relevantnih tumačenja njegovog dela, posebno onih pisanih i objavljenih tokom protekle tri decenije.
Knjiga Ivane Đurić Paunović je prvi celovit pokušaj da se Poovo delo sagleda kroz prizmu modernog, naučnog aparata, da se precizno definišu granice između fantastike i naučne fantastike u njegovom stvaralaštvu, te da se iznete tvrdnje ubedljivo potkrepe reprezentativnim primerima.
Studija Ivane Đurić Paunović pruža i nesumnjivo čitalačko uživanje. Danas su retka naučna dela čiji pisci imaju dara za lepo izražavanje i zanimljivo izlaganje ideja, i čiji autori imaju stila. Ivana Đurić Paunović poseduje taj dragoceni dar.
Mada naučno delo, knjiga je namenjena čitalačkoj publici koja voli delo Edgara Alana Poa, kao i studentima anglistike i svetske književnosti.

contact