Borislav Mihajlović Mihiz

Autobiografija o drugima 1-2
Korice: Veljko Damjanović.
Tvrdi povez, 290 i 281 str, 21cm, 2003. god. ISBN: 978-86-7560-014-5 i 978-86-7560-015-2.

"Bili smo prva deca nove i nesrećno sklopljene Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i dok smo mi bolovali svoje dečije bolesti zaušaka i magarećih kašljeva, nismo znali da i ona boluje od svoje. Do nas dece nije dopirao prasak Matuškinih mađarskih iredentističkih paklenih mašina po vozovima, meci kačaka po Rugovu i vmrovaca po Makedoniji. Nismo ni čuli za Pavelića, jedino smo ponešto slušali o slavonskoj zelenokadrovskoj hajdučiji Čaruge i Prpića.
Dok smo se mi igrali prvih žmurki, lopova i žandara, država je učila nauk zajedničkog življenja, padajući stalno na tom ispitu, da ga ne položi do danas.
Kad smo pošli u osnovne škole, Alekdsandrov dvorski udar nazvan, ne znam zašto, vojna diktatura, promenio je ime i zemlji i nama - ona je postala Jugoslavija, mi Jugosloveni.
Za Pavlovog regentstva, baš kad smo se zamomčili i kad je stala da nas gari nausnica, država se ponovo izokrenula, ovoga puta u sedam 'rečnih' i jednu Hrvatsku banovinu.
I najzad, na samom našem mladićkom ulasku u život, zemlja u kojoj smo odrasli, i mislili vekovati vek, jednog sunčanog 27. marta izvršila je svoje herojsko i kobno samoubistvo..."

contact